Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Důležité pokyny a informace pro žáky 1.stupně a jejich rodiče

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Základní informace o zajištění vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydává MŠMT soubor hygienických a provozních podmínek pro ZŠ.
Vláda rozhodla, že od 25. 5. 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků 1. stupně za určitých podmínek:

 • účast žáků je dobrovolná, pro všechny osoby před školou je povinné zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 a o složení skupiny rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit
 • svačiny a pitný režim žáků zajišťují rodiče/ zákonní zástupci
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě -> oběd ze školní jídelny, kdy žák bude sedět samostatně u stolu
 • rodiče sami zajistí pitný režim pro dítě
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den
 • vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední provoz
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání v obsahu, který je realizován v rámci vzdělávání na dálku
 • ranní a odpolední provoz školní družiny není poskytován
 • výuka tělesné výchovy není možná
 • žáci, kteří školu nebudou navštěvovat, budou i nadále vzděláváni distanční formou
 • absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítávána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit
 • před nástupem do školy jsou rodiče povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do poštovní schránky školy

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery