Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Organizace zápisu do 1.třídy 2020/2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Zápis se koná 15. dubna 2020 od 15:00 do 16:30 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2020 !!!

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout zde na webových stránkách školy v sekci Základní škola -> Dokumenty.

Markéta Ouřadová

zástupkyně pověřená vedením

Pololetní prázdniny

OZNÁMENÍ

 Provoz školy o pololetních prázdninách

Vážení rodiče,

provoz základní školy, mateřské školy a školní jídelny bude v období pololetních prázdnin 31. 1. 2020 zcela uzavřen.

Pomozte nám vyhrát

Zapojte se s námi do soutěže a pomozte nám vyhrát výlet do ZOO.

Vaše staré mobilní telefony můžete odložit u nás ve škole od 7:00 - 16:00 hodin.

utery