Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Úplata

Úplata za zájmové vzdělávání ve Školní družině je stanovena na ranní, dopolední a odpolední provoz. Měsíční poplatek činí 100,- (celodenní provoz) a 50,- (částečný provoz).

  • Ranní, nebo odpolední provoz (do 12:30 hod.) 50,- / měsíc
  • Ranní, dopolední a odpolední provoz 100,- / měsíc

Úplatu za ŠD hradí žáci ve dvou splátkách a to v měsíci září (splatnost do 30. září) a v měsíci leden (splatnost do 30. ledna). Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu může být důvodem pro vyřazení dítěte ze ŠD. Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena ve Vnitřním řádu ŠD.

Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní činnost ŠD.

 

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery