Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Školní družina

ŠD

 

Vítáme Vás v oddělení Školní družiny

Provoz ŠD:

  • ráno: 7.00 - 7.45 hod.
  • dopoledne: 11.35 - 12.30 hod.
  • odpoledne: 13.00 - 16.00 hod.

Co žák potřebuje do ŠD:

  • převlečení na sport/ vycházku (oblečení by mělo být podepsáno)
  • papírové kapesníky
  • notýsek na informace
  • ostatní po domluvě s vychovatelkou

Školní družina slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Snaží se o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a aktivního, sportovního využití volného času.

Maximální kapacita našeho oddělení je 40 žáků. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje ŠD celkem 10 žáků. Celé oddělení je věkově smíšené. Svou činnost vykonává každý den v závislosti na rozvrhu hodin základní školy pro příslušný školní rok. 

nejnovější

Poslední soubory

Školní řád MŠ (Dokumenty MŠ)
ŠVP PV (Dokumenty MŠ)
ŠVP ŠD (Dokumenty družina)
Vnitřní řád ŠD (Dokumenty družina)

utery